تهران خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی خیابان فروغی پلاک ۲۷ - مرکز بهداشت زنان، زایمان و تنظیم خانواده - تلفن: ۷۷۵۲۷۳۶۵-۰۲۱ و ۷۷۵۳۴۶۷۹-۰۲۱

Homa Health Clinic of Obstetrics and Gynecology
For more info, drop us a mail at info@clinichoma.com
Homa Clinic Midwifery

نیازهای کالری روزانه - محاسبه کالری – Calorie Calculator - Daily Calorie Needs

  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
     


محاسبه گر میزان کالری مصرفی روزانه
موارد زیر را وارد نمایید
جنسیت
قد
وزن
سن سال
میزان فعالیت
محاسبه خودکار   
نتایج
آهنگ سوخت و ساز پايه (Basal Metabolic Rate)
الف - موارد مورد نیاز روزانه برای ثابت نگه داشتن وزن فعلی
کالری کالری
کربوهیدرات (55%) کالری = گرم
پروتئین (15%) کالری = گرم
چربی (30%) کالری = گرم
ب - موارد مورد نیاز روزانه برای کاهش وزن به میزان   در هر هفته
کالری کالری
کربوهیدرات (55%) کالری = گرم
پروتئین (15%) کالری = گرم
چربی (30%) کالری = گرم
ج - موارد مورد نیاز روزانه برای افزایش وزن به میزان   در هر هفته
کالری کالری
کربوهیدرات (55%) کالری = گرم
پروتئین (15%) کالری = گرم
چربی (30%) کالری = گرم
*كاهش وزن در روز پا نصد كالري مي باشد كه برابر با يك پوند يا نيم كيلو گرم مي باشد براي افزايش وزن نيز در هر روز يك پوند يا نيم كيلو كه برابر با پا نصد كالري مي باشد با اين حال سطح كالري بيش از هزارودويست را ما توصيه نمي كنيم وكاهش وزن دوپوند يا يك كيلو در هفته توصيه نمي شود براي متعادل سازي كاهش وزن در يك هفته يك پوند يا نيم كيلو را ما توصيه مي كنيم كه تحرك خود را بالا ببريد

و براي كاهش وزن يك پوند در هفته بايد مصرف دويست و پنجاه كالري را كاهش داد و كاهش دويست و پنجاه ديگر را با ورزش ما توصيه مي كنيم اين عملكرد باعث كاهش سوخت و ساز بدن و عضلاني شدن ماهيچه هاي بدن ميگردد.

AllNutritionals.com