تهران خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی خیابان فروغی پلاک ۲۷ - مرکز بهداشت زنان، زایمان و تنظیم خانواده - تلفن: ۷۷۵۲۷۳۶۵-۰۲۱ و ۷۷۵۳۴۶۷۹-۰۲۱

Homa Health Clinic of Obstetrics and Gynecology
For more info, drop us a mail at info@clinichoma.com
Homa Clinic Midwifery

محاسبه قد و وزن کودک – Child Percentiles Calculator

  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
     


محاسبه قد و وزن کودک
داده های زیر را وارد کنید
جنسیت کودک
سن کودک سال و ماه
وزن بدن
طول بدن (قد)
نتایج
قد بر اساس درصد سنی
وزن بر اساس درصد سنی
وزن بر اساس درصد قد بدن
محاسبه خودکار 
AllNutritionals.com Copyright © All Right Reserved - clinichoma.com

محاسبه قد و وزن کودک شما توسط این محاسبگر انجام میشود, لطفا قد, وزن کودک خود را وارد نمایید و سپس کلید محاسبه را فشار دهید