تهران خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی خیابان فروغی پلاک ۲۷ - مرکز بهداشت زنان، زایمان و تنظیم خانواده - تلفن: ۷۷۵۲۷۳۶۵-۰۲۱ و ۷۷۵۳۴۶۷۹-۰۲۱

Homa Health Clinic of Obstetrics and Gynecology
For more info, drop us a mail at info@clinichoma.com
Homa Clinic Midwifery

محاسبه قد و وزن نوزاد – Infant Percentiles Calculator

  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
     


محاسبه قد و وزن نوزاد کمتر از ٣٦ ماه
داده های زیر را وارد کنید
جنسیت نوزاد
سن نوزاد در ماه ماه
وزن بدن
طول بدن یا قد
دور سر
نتایج
قد بر اساس درصد سنی
وزن بر اساس درصد سنی
وزن بر اساس درصد قد بدن
دور سر اساس درصد سنی
محاسبه خودکار   
AllNutritionals.com Copyright © All Right Reserved - clinichoma.com

محاسبه قد و وزن نوزاد شما توسط این محاسبگر انجام میشود, لطفا قد, وزن نوزاد خود را وارد نمایید و سپس کلید محاسبه را فشار دهید