تهران خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی خیابان فروغی پلاک ۲۷ - مرکز بهداشت زنان، زایمان و تنظیم خانواده - تلفن: ۷۷۵۲۷۳۶۵-۰۲۱ و ۷۷۵۳۴۶۷۹-۰۲۱

Homa Health Clinic of Obstetrics and Gynecology
For more info, drop us a mail at info@clinichoma.com
Homa Clinic Midwifery

Contraction Counter – شمارنده انقباض

  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
  • Control During Pregnancy Pregnancy calculator based on due date conception Pregnancy calculator based on due date conception
     


با استفاده از این گزینه شما می توانید طول مدت انقباضات را در شرایط معمول مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. از زمانی که انقباضات آغاز میشود شما میتوانید آن را محاسبه کرده و سپس از نتیجه کل با استفاده از ابزار در دسترس شما آن را چاپ نموده و به پزشک ماما و معالج خود جهت بررسی کامل در اختیارشان قرار دهید.


 

شما در هر ساعت از شبانه روز میتوانید از طریق سایت ما انقباضات خود را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید و نتیجه آن را به ما گزارش دهید.


Total Labor Time

00:00:00
Start Timer Stop Timer Length of Contraction Frequency of Contraction