رکتوسل

رکتوسل چیست؟

جابجایی مثانه به سمت پایین را سیستوسل و پیش آمدگی رکتوم به طرف دیواره پشتی واژن را رکتوسل مینامند.

علائم سیستوسل و رکتوسل:

علائم سیستوسل شامل :

 بی اختیاري ادرار
 تکرر ادرار
تمایل شدید به دفع ادرار
 احساس فشار
 بیرون زدگی واژن
درد پشت و لگن

علائم رکتوسل شبیه سیستوسل است با این تفاوت که بی اختیاري در دفع گاز و یبوست نیز وجود دارد.

علل ایجاد سیستوسل و رکتوسل:

از علل این بیماري چاقی، سرفه هاي مزمن ، زور زدن به هنگام اجابت مزاج و زایمان سخت میباشد.

پیشگیري:

ورزشهاي تقویت کننده ي پرینه (کِگِل) به خصوص پس از زایمان از بروز افتادگی جلوگیري مینماید.

درمان:

در صورتی که شما این مشکل را دارید ، جراحی روش ترمیمی مناسبی میباشد.

 


 

مشاوره جراحی بیماریهای زنان