توبکتومی

روشهای دائمی جلوگیری از بارداری-توبكتومی

بستن لوله های رحمی در زنان یكی از روش های دائمی پیشگیری از بارداری است. در این روش لوله های رحمی مسدود می‌شود و به این ترتیب از برخورد تخمك زن با نطفه مرد در داخل لوله رحمی جلوگیری به عمل آمده و در نتیجه لقاح صورت نمی‌گیرد.

 مزایا:

* روشی دائمی و مطمئن است.
* روشی ساده و بی خطر است.
* بلافاصله پس از عمل موثر است.
* بر روی  فعالیت های طبیعی تخمدان تأثیری ندارد و با كاهش خطر سرطان تخمدان همراه است.
* بر روی  فعالیت جنسی زن و مرد تأثیری ندارد.

عوارض
تاكنون بستن لوله های رحمی در زنان با هیچ عارضه شناخته شده ای همراه نبوده است.

توبكتومی برای چه افرادی مناسب تر است؟

* خانم هایی كه بارداری برای سلامت و جانشان خطرناك است.
* زوج هایی كه به هیچ وجه قادر به استفاده از سایر روش های پیشگیری از بارداری نیستند.
* زوج هایی كه به هیچ وجه تمایل به بچه دار شدن ندارند.

 موارد منع مصرف

* حاملگی
* عفونت های حاد و فعال لگنی
* عدم تحمل نسبت به بیهوشی به دلایل پزشكی

نکات مهم

* بهتر است تا پس از اولین قاعدگی از عمل از نزدیكی خودداری كرد.
* تا یك هفته پس از عمل بایستی از انجام كارهای سنگین خودداری كرد.

 

مشاوره جراحی بیماریهای زنان