تهران خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی خیابان فروغی پلاک ۲۷ - مرکز بهداشت زنان، زایمان و تنظیم خانواده - تلفن: ۷۷۵۲۷۳۶۵-۰۲۱ و ۷۷۵۳۴۶۷۹-۰۲۱

Homa Health Clinic of Obstetrics and Gynecology
For more info, drop us a mail at info@clinichoma.com
Homa Clinic Midwifery

Gynecological Consultation – مشاوره بهداشت بیماریهای زنان

Page 1 of 212
Page 1 of 212

تامين، حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق آموزش، راهنمایی و مشاوره در زمینه زنان و مامايي، در دوره هاي مختلف زندگي از جمله نوزادي، كودكي، بلوغ، بارداري ، زايمان و پس از آن و يائسگي به منظور توسعه بهداشت باروري و ارتقاي دانش سلامت مرتبط با مادران وتمام اعضای خانواده در مرکز کلینیک مامایی هما انجام می گیرد.